LUA dames

Waarom wij LUA dalmatiërs fokken

Bij de aanschaf van onze eerste dalmaat wisten we dat we haar aangepast voer moesten geven vanwege het hoge urinezuur die alle dalmatiërs nu eenmaal hebben. Of eigenlijk dalmatiërs breken het urinezuur minder goed af waardoor zij kans hebben op het ontwikkelen van blaasgruis en uraatstenen. Een voer met een laag purine gehalte is daarom gewenst. Zij kreeg altijd voer van Roayal Canin voor Dalmatiërs.

Na het overlijden van Ăsa ben ik weer gaan zoeken naar een nieuw huisgenootje met het liefst het LUA gen. Er werden nog geen LUA dalmaten gefokt in Nederland, om zelf te importeren was toen voor ons lastig met onze jongste dochter die veel aandacht behoeft. Ik had niet de tijd om er alleen op uit te gaan om de fokker in Engeland te bezoeken en om later onze pup op te gaan halen. Gelukkig was er een teefje voor ons beschikbaar bij de kennel Spots Delight in Den Helder en hebben we Lore uiteindelijk begin mei 2016 mogen ophalen.
Vast stond wel voor mij dat wanneer ze fokgeschikt bleek ik haar door een LUA reu wilde laten dekken.

 

Hoe het LUA project is ontstaan

In een notendop;

In de jaren 70 heeft de geneticus Robert Schaible eenmalig een Pointer (omdat deze hond genetisch het dichtst bij de Dalmatiër staat) gekruist met zijn Dalmatiër teefje. Vanuit dit nest heeft hij verder gefokt met de honden die het meeste aan de Dalmatische rasstandaard voldeden en die net als de Pointer een normaal urinezuur methabolisme hebben. Hij heeft deze procedure gevolgd tot hij bij de 4e generatie was. Deze honden hadden 31 raszuivere Dalmaten als voorouder en 1 Pointer. 
Met elke terugkruising verbeterde het vlekkenpatroon en het rastype en werden er minder honden met een kopvlek geboren.

Uiteindelijk heeft de AKC in de Verenigde Staten besloten dat deze outcross van Dalmaten een toevoeging is voor de gezondheid en daardoor het welzijn van het ras bevorderen en deze toe te staan als stamboom honden waardoor er verder gefokt kon worden. Dit kan alleen als honden officieel erkend zijn zodat ze ook geshowd kunnen worden.
Hierbij werd de aanbeveling gegeven niet alleen met winners te fokken maar er voor te zorgen dat de genenpool zo groot mogelijk wordt. Een diversiteit aan stambomen is gewenst waarbij niet te snel de Dalmatiërs met het normale gen worden uitgesloten, dit zou ongewenst zijn voor de gezondheid van het ras.

In 2011 heeft Julie Evans in de UK met een vanuit de Verenigde Staten geïmporteerde LUA teef Fiona “Fiacre’s First and Foremost” een nest gekregen. Gelukkig heeft de Britse Kennelclub deze hond geaccepteerd en ingeschreven in het Engelse stamboek waardoor de pups erkend zijn. Dit is een doorbraak geweest voor de verdere ontwikkeling van de LUA lijn in Europa.
Een uitspraak van Julie is “de mens heeft de verschillende hondenrassen gecre
ëerd, waarom zouden we dan een verbetering vanuit een outcross niet goedkeuren”. 

Vanaf 1973 tot nu zijn de LUA Dalmatiërs 99,8 % Dalmaat.

Gezondheid

Het is niet zo dat elke Dalmatiër last heeft van verhoogde urinezuren. Bij reutjes is de kans wat groter omdat de pisbuis van een reutje smaller en langer is dan van een teefje. Zorg ervoor dat je hond veel kan drinken waardoor blaasgruis goed weggespoeld kan worden. Of wanneer een hond minder goed drinkt gooi wat extra water over het voer. Goed voer draagt ertoe bij dat je hond gezond blijft. 
Het hebben van een LUA 
Dalmatiër betekent niet bij voorbaat dat je een gezondere hond hebt, het is makkelijker met voeren omdat ze in principe al het voer kunnen eten die andere honden ook kunnen eten.

Zoals met alles, een hond wordt geboren met de genen van zijn voorouders, dit maakt niet de hond alleen. Factoren vanaf de eisprong tot het opgroeien bij de fokker en natuurlijk ook het gezin waar ze verder uitgroeien zijn van belang voor de gezondheid en karakter van je hond.

De toekomst van Beech Lane Dalmatians, onze LUA teefjes, Belle en Jutta